Rock’n Roll Neyi Anlatır?

11 Nisan, 2018

Rock’n Roll Neyi Anlatır?

Müziğin asi yönünü ifade eden ve bir ideolojiden doğan Rock’n Roll neyi anlatır? Sadece bir müzik olmaktan öteye giden Rock and Roll, bir kültür ve bir ideoloji yansıması olarak akıllarda yer edinmiştir. Bir gelenek ya da bir inanç sistemi olarak bile düşünülebilir. Özellikle, Amerikan’nın popüler kültüründe bazı köklü değişiklikler gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Rock and Roll Neyi İfade Ediyor?

Siyahların, beyazlardan aldığı ruhsal temala ile birlikte, siyahların coşkularının da eklendiği Rock and Roll, başta sadece dinsel törenlerin ve ritimlerin ana konusu iken zamanla sınırları aşmış ve folk müziğin (enstrümanların da etkisiyle) büyümesini sağlamıştır. İlk pop yıldız olarak nitelendirilen Jimmie Rodgers, blues’un da etkisiyle country dediğimiz müzik tarzının oluşumunda rol oynamıştır. Blues için ise yine bir başkaldırış ve özgürlük ifadesi kullanılmaktadır.

Rock’n Roll’un gençler arasında bu kadar ilgi görmesinin bir diğer nedeni, biraz yağlı bir müzik endüstrisi olması ve biraz da endüstriye karşı yapılan radikal çıkışlar olabilir. 60’lı yılların başında, bir boşluk yaşansa da Bob Dylan efsanesinin de etkisiyle, tekrar bir hareketlilik yaşanmıştır. Şarkılarda, artık bu ırkçı tavra bir son verilmesi gerektiği, savaşa karşı duruşlar, dünyanın güzellikleri ve sevgi gibi unsurlardan bahsedilmeye başlanmıştır.

1960’ların sonunda dünyada gençlik hareketleri dikkat çekmeye başlar. Başkaldırı üst düzeydedir ve büyüyen savaş çarkların da hareket etmesini sağlamıştır. Rock müziğinin çizgisi artık, dünya sorunları ve bu sorunlara çözüm bulma etrafında ilerlemiştir.

Rock’ın bir yansıması olan Punk’ın ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni bir hareketlilik olmuştur. Punk, daha kavgacı ve kaos yanlısı bir tavır sergiler. İzleyen yıllarda patlak veren Heavy Metal ise komünizm, faşizm, anarşizm, devrimcilik ve sadizm gibi birçok kopuk kavram ile ilişkilendirilir.

Rock and Roll’un içerisinde birçok alt dal ve çeşitlilik buluna da hepsinin ortak teması bir başkaldırış ve asiliktir. Kimisi devlete, kimisi siyahlara kimisi ise farklı bir şeye olsa da, sürekli olarak bir başkaldırıştan söz etmek mümkündür.

BigBangciler'e özel ayrıcalıklar için uygulamayı indir !